Tác giả: chuotbu

Tìm chốn an nhàn, ẩn tích liệu tâm có tịnh thật?

Đang không rảnh lắm nên viết mấy dòng cho vui, lý luận cũng không chặt chẽ gì cả, chỉ đủ để thể hiện cái ý thôi. Các vị thiền sư bảo sẽ chọn cho mình một tương lai rất bình dị, lắng động và thanh thản. Cuộc sống …