Danh mục: Đáng đọc

Những khẳng định thay đổi thói quen cũ

1. Cho con uống sữa để tăng chiều cao như quảng cáo: “Cho đến nay, không có nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào trên thế giới khẳng định bất kỳ loại sữa nào ngoài sữa mẹ có vai trò trong tăng trưởng chiều cao”, PGS Tuyên nhấn …

Cách xử lý khủng hoảng truyền thông (#P2)

Tiếp tục phần một của vấn đề xử lý khủng hoảng truyền thông tại đây, mình trích dẫn tiếp bài viết của một tác giả bên tuvandoanhnghiep cũng bàn về cách thiết lập những hàng rào hữu hình và vô hình để bảo vệ doanh nghiệp của bạn …

Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông

Kể từ khi Việt Nam mở cửa năm 1986, kinh tế thị trường đã trở thành 1 thực tế. Ngoài các áp lực về kết quả kinh doanh, chất lượng nhân lực, áp lực vốn, các yếu tố của thị trường, các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh …