List nhạc nhẹ Thúy Nga 2015 – 2016

List này mình tuyển chọn từ mấy cuốn PBN từ năm 2015 – 2016. Thích hợp ngồi làm việc, cafe hoặc có thể bật nhỏ nghe với loa ngon ngon ở nhà thì khá thích. Tất nhiên có vẻ như ai thích nhạc Thúy Nga thì cảm thấy …