Chuyên mục: SEO & MO

Tại sao phải sử dụng HTTPS cho website SEO?

Như các bạn đã biết thì HTTPS gần đây nổi lên như là một tính năng mới mà hầu như nhà cung cấp không gian lưu trữ website nào cũng có các chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ nhằm thúc đẩy webmasters sử dụng dịch vụ này. HTTPS …